Asfalt

In de avonduren is door KWS/ De Waard het asfalt voor de bouwwegen in het bouwplan Wetterwille gedraaid.

Draaibrug

Op 2 augustus 2017 is door Groot Lemmer de draaibrug geplaatst. De brug ligt langs de Pier Christiaansleat en geeft via het water toegang naar het recreatieplan Watervilla’s Friese Meren en naar het woonplan Wetterwille te Delfstrahuizen. 

Inlaten water

2 augustus 2017 is een deel van de waterkering verwijderd en is het water in de eerste fase van recreatieplan Watervilla’s Friese Meren ingelaten. Hiermee zijn de eerste 25 recreatiewoningen aan het water komen te liggen.